OLIKA BOLAG INOM SIGRATOR HOLDING-GRUPPEN KOMPLETTERAR VARANDRA.

Visste du att:
En stålkonstruktion av färdiga profiler monteras 20% snabbare än en träkonstruktion.

Visste du att:
Med våra isoleringsmaterial blir
väggarna 40% tunnare och har en bättre värme- och ljudisoleringsförmåga än annan teknik erbjuder.

Visste du att:
Stålprofiler som byggmaterial inte är dyrare än motsvarande träbalkar

Visste du att:
Hus byggt med v årt unika byggsystem har ett bättre brandskydd än ett hus byggt på traditionellt sätt

Visste du att:
CADPROFIL stålsystem kan monteras helt utan kran

Visste du att:
Den totala kostnaden för ett hus byggt        enligt CADPROFIL- systemet inte är högre än för en traditionell träbyggnad.

VISSTE DU ATT:

SIGRATOR HOLDING AB BLEKINGEVÄGEN 2, 291 54 KRISTIANSTAD,  sVERIGE TEL.. +46 (0) 46 18460   [email protected]

Map pin

VARMGALVANISERADE STÅLPROFILER

VI ERBJUDER ARKITEKTTJÄNSTER KONSTRUERAR, BYGGER OCH ERBJUDER MARKNADEN BYGGMATERIAL.

UNIKT BYGGSYSTEM MED MÅNGA FÖRDELAR

 

SIGRATOR HOLDING AB

Sigrators unika byggteknik är ett komplett byggsystem som omfattar såväl byggnadens konstruktion som dess isolering och värmekällor. Den bärande konstruktionen i byggnaden består av galvaniserade stålprofiler. Maskinen, som framställer profilerna i såväl rätt längd som med alla nödvändiga hål, förser också profilerna med skrift för identifiering. Detta gör att det efterföljande montaget blir mycket tids- och därigenom kostnadseffektivt. Stålkonstruktionen är dessutom fri från alla organiska ämnen och därigenom elimineras risk för mögel och insektsskador.

 

Vi bygger med framtidens teknik!